Contact us

กลุ่มบริษัท GSI Group เริ่มก่อตั้งเมื่อ มีนาคม 2550 ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 12 ปี ในเรื่องระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าเพื่อความปลอดภัย ภายใต้ลิขสิทธิ์ Brand : T-Safe ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าองค์กรสำคัญๆ เป็นอย่างดี

บจก.ทีดีเอส คอร์เปอร์เรชั่น 125/60 หมู่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร.038-010741 แฟกซ์ 038-010742 email : gsi-01@hotmail.com

บจก.โกลบอลซอร์ส อินโนเวชั่น 4/224 ซ.ดวงฤทัย ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร.038-688088 แฟกซ์ 038-688089 email : gsi.thai@hotmail.com

บจก.จีเอสไอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 91/50 หมู่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-1755651 แฟกซ์ 02-1755652 email : gsiinter@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com